Advies

Adviserende functie

Bestronics BV verleent volledige ondersteuning op het gebied van toepassingen en gebruik van Hightech elektronica. Door de opgebouwde knowhow, kunnen wij reeds in het beginstadium van het productietraject een adviserende functie vervullen.
Deze adviserende functie hebben wij niet alleen met betrekking tot nieuwe producten maar tevens voor verbetering en aanpassing van bestaande producten.

In nauw overleg bekijken we of standaardcomponenten gebruikt kunnen worden of dat ontwikkeling van speciale elektronica wenselijk is. Zaken die reeds in de eerste fase aan de orde komen. Hierdoor zijn kosten inzichtelijk en kunnen ze tot een minimum worden beperkt. Zodoende is de stap naar de werkelijke productie niet alleen goed onderbouwd maar tevens efficiënt.

Productie bij Bestronics